قابلیت های جدید و کاربردی ios13

3 ماه پیش

قابلیت های جدید ios 13

⏺ قابلیت Optimized ‌Battery Charging

⏺ راحت تر از همیشه متن خود را “Paste” کنید

⏺ نحوه افزایش صدا به کمک اهرم گرافیکی در صفحه نمایش

 

 

0
نویسنده مطلب حسین سامقانی
Web Designer

بدون دیدگاه